Projekty
 Číslo  Název  Období
9137/14 Národní studie zaměřená na zhodnocení výkonu služeb zaměstnanosti s důrazem na jejich kapacitu při zajišťování dodržování pracovněprávních předpisů 2014-2015 
DC401/2014 Ekonomický přínos pracovních imigrantů, zejména druhé a dalších generací 2014-2014 
EIF_2012-05 Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda 2013-2014 
EIF_2012-04 Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek 2013-2014 
9140/15 Pracovněprávní vztahy a sociální dialog v střední a jižní Evropě 2013-2015 
9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012 2012-2012 
EIF_2011–07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb 2012-2013 
TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování 2012-2013 
DC108/2012 Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření 2012-2013 
6256/11 Zhodnocení fungování a účinků směrnic o informování a projednávání v zemích EU/EHS 2011-2011 
EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí 2011-2012 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců 2011-2012 
DC14/2011 Oživení trhu práce v po krizovém období 2011-2011 
HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách 2010-2010 
HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti 2010-2010 
HC206/10 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR 2010-2011 
9133/11 Sociální dialog a strategie participace v globálních doručovatelských firmách: výzva prekérním pracovním vztahům 2010-2012 
9137/10 Flexicurity v období krize 2010-2011 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 76 další 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud