Projekty
 Číslo  Název  Období
DC401/2014 Ekonomický přínos pracovních imigrantů, zejména druhé a dalších generací 2014-2014 
EIF_2012-05 Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda 2013-2014 
EIF_2012-04 Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek 2013-2014 
9140/15 Pracovněprávní vztahy a sociální dialog v střední a jižní Evropě 2013-2015 
9132/12 Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012 2012-2012 
EIF_2011–07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb 2012-2013 
TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování 2012-2013 
DC108/2012 Věková diskriminace (ageismus) – třetí vlna šetření 2012-2013 
6256/11 Zhodnocení fungování a účinků směrnic o informování a projednávání v zemích EU/EHS 2011-2011 
EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí 2011-2012 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců 2011-2012 
DC14/2011 Oživení trhu práce v po krizovém období 2011-2011 
HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách 2010-2010 
HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti 2010-2010 
HC206/10 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR 2010-2011 
9133/11 Sociální dialog a strategie participace v globálních doručovatelských firmách: výzva prekérním pracovním vztahům 2010-2012 
9137/10 Flexicurity v období krize 2010-2011 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
DC3/2010 Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice 2010-2010 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 75 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud