Projekty
 Číslo  Název  Období
HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní 2006-2006 
HR151/06 Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 2006-2006 
1J046/05-DP1 Gender v managementu 2005-2008 
1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti 2005-2007 
HB04-03 Sociální důsledky vstupu ČR do EU 2003-2003 
HS61/01 Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního 2001-2002 
IBS7028004 Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU 2000-2002 
RV46/98 Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení 1998-1998 
RV28 Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku 1996-1997 
RV11 Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima 1995-1996 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 30 z celkového počtu: 30 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud