Projekty
 Číslo  Název  Období
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006236 Genderové audity organizací veřejného sektoru 2017-2018 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích 2015-2015 
9137/14 Národní studie zaměřená na zhodnocení výkonu služeb zaměstnanosti s důrazem na jejich kapacitu při zajišťování dodržování pracovněprávních předpisů 2014-2015 
9137/10 Flexicurity v období krize 2010-2011 
102-Eurofond Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey 2005- 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 6 z celkového počtu: 6 další 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud