Projekty
 Číslo  Název  Období
DC525/2016 Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU 2016-2016 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací 2016-2019 
DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení 2016-2017 
TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny 2016-2017 
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
TB95MPSV001 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2016-2016 
TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu 2016-2017 
523 Zpráva o rodině 2016-2017 
522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II. 2016-2017 
531 Dopad úmrtí do socio-ekonomické situace domácnosti 2016-2017 
TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit 2016-2017 
DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích 2015-2015 
DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost 2015-2015 
512 Tři pilíře bezpečí 2015-2016 
GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky 2015-2017 
DC504/2015 Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží 2015-2015 
DC502/2015 Prověření výše částky životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 6 – 14 let na základě údajů z roku 2013 včetně účelnosti znovuzavedení dvou částek životního minima pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a 10 – 14 let 2015-2015 
DC510/2015 Analýza využití evropského nástroje mikrofinancování a analýza možností zvýšení účasti ČR v ose mikrofinancování a sociální podnikání 2015-2015 
DC517/2015 Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené 2015-2015 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 211 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud