Projekt

Název:Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Číslo:RV11
Řešitel:Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Magdalena Kotýnková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1995
Doba řešení do:1996
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Zhodnocení konstrukce a fungování životního minima v sociální politice vybraných zemí. Přehled poznatků o přístupech ke konstrukci životního minima a uplatňovaných kritériích jeho diferenciace v jednotlivých zemích. Prohloubení poznatků dosavadní analýzy o konstrukci, struktuře a výši životního minima. Analýza diferenciace minimálně nezbytných nákladů pro domácnosti podle jednotlivých typů.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud