Projekt

Název:Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Číslo:RV11
Řešitel:Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Magdalena Kotýnková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1995
Doba řešení do:1996
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Zhodnocení konstrukce a fungování životního minima v sociální politice vybraných zemí. Přehled poznatků o přístupech ke konstrukci životního minima a uplatňovaných kritériích jeho diferenciace v jednotlivých zemích. Prohloubení poznatků dosavadní analýzy o konstrukci, struktuře a výši životního minima. Analýza diferenciace minimálně nezbytných nákladů pro domácnosti podle jednotlivých typů.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud