Projekt

Název:Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Číslo:RV11
Řešitel:Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Magdalena Kotýnková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1995
Doba řešení do:1996
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Zhodnocení konstrukce a fungování životního minima v sociální politice vybraných zemí. Přehled poznatků o přístupech ke konstrukci životního minima a uplatňovaných kritériích jeho diferenciace v jednotlivých zemích. Prohloubení poznatků dosavadní analýzy o konstrukci, struktuře a výši životního minima. Analýza diferenciace minimálně nezbytných nákladů pro domácnosti podle jednotlivých typů.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud