Projekt

Název:Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Číslo:RV46/98
Řešitel:Magdalena Kotýnková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1998
Doba řešení do:1998
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Specifikace skupiny nízkopříjmového obyvatelstva a popis faktorů, v jejichž důsledku se skupiny nízkopříjmového obyvatelstva formují. Struktura příjmů nízkopříjmových skupin obyvatelstva, vztahy mezi různými druhy příjmů. Možnosti ovlivňování chování nízkopříjmového obyvatelstva mechanizmy příjmové politiky.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud