Projekt

Název:Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie
Číslo:1J004/04-DP1
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:PhDr. Zdenka Mansfeldová
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2008
Příjemce:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Popis:

Projekt analyzuje právní a institucionální prostředí v České republice a působení nejvýznamnějších kolektivních aktérů před vstupem do Evropské unie a změny, ke kterým dochází působením europeizace. Projekt analyzuje nové výzvy plynoucí ze začlenění ČR do politických a rozhodovacích mechanismů EU, vytváření mechanismů ovlivňování evropské a národní politiky a působení kolektivních aktérů v celoevropské politické aréně.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud