Projekt

Název:Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Číslo:HB09-03
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2003
Doba řešení do:2003
Příjemce:Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Zapojení ČR do struktur EU předpokládá respektování společné politiky států unie. Projekt si proto klade za cíl:

  • podrobně popsat, zanalyzovat současný stav trhu práce v ČR, jeho základní problémy, nastínit předpokládané tendence dalšího vývoje, základní očekávané problémy v blízké budoucnosti; 
  • zjištěný stav, tendence, základní problémy v ČR porovnat se situací v členských státech (vybraných) a identifikovat tak specifičnosti českého trhu práce; 
  • zmapovat možné důsledky, ať již pozitivní či negativní, vstupu ČR do EU na trh práce.
     

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud