Projekt

Název:Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadech práce v ČR
Číslo:HC206/10
Řešitel:doc., Ing. Jiří Winkler, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je identifikovat stav všech významných faktorů a podmínek, které ovlivňují výkon práce poradců pro zprostředkování zaměstnání. Chceme sledovat souvislosti mezi heterogenitou a komplexností problému nezaměstnanosti u jednotlivých cílových skupin uchazečů a složitostí práce poradců, jak aktuální podmínky a faktory vnějšího prostředí (zejména politické procesy a situace na trhu práce) systému služeb zaměstnanosti souvisí s výkonem práce poradců a jaké vytváří bariéry pro efektivní výkon jejich práce, jak ostatní pracovníci systému služeb zaměstnanosti pomáhají při překonávání těchto bariér. Dalším cílem je vyhodnotit různé varianty řešení problémů a identifikovat žádoucí model organizační a institucionální podpory práce poradců pro zprostředkování zaměstnání.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud