Projekt

Název:Pracovní podmínky a sociální dialog
Číslo:112-Eurofond
Řešitel:PhDr. Hana Geissler
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

VÚPSV byl jedním z partnerů konsorcia řešícího projekt Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek s názvem „Pracovní podmínky a sociální dialog“. Cílem projektu bylo objasnit, do jaké míry může sociální dialog přispět k zlepšení pracovních podmínek. Na tuto otázku se snažil odpovědět výzkum pomocí analýz provedených ve stavebnictví a zdravotnictví v 6 evropských zemích (Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, Rakousku a České republice).
Použit byl tříúrovňový metodologický přístup. V každé zemi byl popsán kontext, který představuje rámec pro tvorbu pracovních podmínek, ve kterém probíhá sociální dialog. Dále byla provedena sekundární analýza dat u těch národních šetření, jejichž záběr se alespoň částečně překrýval s tématem projektu. V neposlední řadě pak byly realizovány případové studie v podnicích a popsány případy dobré praxe ve zmíněných sektorech národního hospodářství.
Výsledky projektu ukázaly, že aktivní sociální dialog podporuje zlepšování pracovních podmínek.

Více informací o projektu a závěrečnou zprávu lze nalézt na stránkách Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0943.htm
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud