Projekt

Název:Moving Societies towards Integration (Pohybující se společností směrem k integraci)
Číslo:113-EK
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:Mgr. Milada Horáková
Řešitel-cizí:Christlicher Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnuetziger e.V.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2010
Příjemce:
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

V rámci projektu „Moving Societies towards Integration“ byla sledována interkulturní otevřenost různých institucí v rozličných sociálních subsystémech v sedmi evropských zemích (Belgie, Česká republika, Finsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Velká Británie). Obecné zásady EU ve vztahu k integraci imigrantů chápou integraci jako dvoustranný proces vzájemného přizpůsobování rodilé společnosti a imigrantů. Integrační proces vyžaduje úsilí obou zúčastněných stran k naplnění cílů, kterými jsou bezpečnost, stabilita a soudržnost evropských společenství (Common Basic Principles for Immigrant Integration in the European Union).
Projekt „Moving societies towards Integration?“ se zaměřil na sledování připravenosti a otevřenosti instituci hostitelské společnosti na realitu soužití lidí různých kultur. Interkulturní otevřenost se vztahuje k procesu „sociálního učení“, který nezahrnuje pouze interkulturní obsah, ale i znalosti struktur a řízení organizací a dovednosti v oblasti rozhodování. Interkulturní otevírání by mělo následně zahrnout pracovní sílu a její výcvik, přeskupení organizačních struktur, řízení profesního výcviku a rozvíjení a dodání interkulturního obsahu.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud