Projekt

Název:Úplné náklady práce ve veřejné správě
Číslo:HC214/11
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení výzkumného projektu je ucelené kritické zhodnocení funkčnosti systému utváření úplných nákladů práce, alokace mimoplatových plnění, získání souhrnu poznatků z centrálních orgánů veřejné správy a samosprávy a doporučení pro úpravy finančního zajištění jejich efektivní činnosti z veřejných zdrojů. Předmětem výzkumu budou vedlejší náklady práce, zejména nepovinná neplatová plnění, civilních zaměstnanců veřejné správy. Projekt se zaměří na analýzu systému utváření úplných nákladů práce ve veřejné správě jako celku, zhodnocení struktury a relací úplných nákladů práce ve veřejné správě, rozbor motivační působení souhrnu institutů úplných nákladů práce, zhodnocení právní úpravy, zhodnocení vývoje úplných nákladů práce ve veřejné správě v období 2000 až 2009, návrhy na úpravy systému utváření úplných nákladů práce ve veřejné správě.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud