Projekt

Název:Zavedení dvoustupňového řízení při rozhodování o dávkách důchodového pojištění v ČR
Číslo:HC216/11
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení projektu je formulovat konkrétní předpoklady nezbytné pro zavedení dvoustupňového řízení o dávkách důchodového pojištění v ČR. Výsledky budou obsahovat: návrh organizačního uspořádání dvoustupňového řízení; pořadí jednotlivých konkrétních kroků realizace tohoto projektu, konkrétní změny v ČSSZ a OSSZ, časový harmonogram, finanční, technickou a personální náročnost; analýzu změny postavení klienta jako účastníka dvoustupňového řízení; analýzu souladu rozhodnutí o dávce důchodového pojištění se správním řádem; návrh principů změn právní úpravy; analýzu poznatků z právních úprav v této věci a srovnání způsobů řešení této problematiky v členských státech EU.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud