Projekt

Název:Sociální dialog a strategie participace v globálních doručovatelských firmách: výzva prekérním pracovním vztahům
Číslo:9133/11
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:European Commission
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2012
Příjemce:Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Společný projekt odborů a výzkumných organizací zaměřený na pracovní vztahy a pracovní podmínky v globálních doručovatelských firmách v Rakousku, Německu, Maďarsku a České republice. Tyto firmy díky podnikání na mezinárodní úrovni a mnohaúrovňovým operacím jak u zákazníka při sběru a výdeji zásilek, tak při jejich třídění a vlastní dopravě, zaměstnávají široké spektrum profesí. Trh práce v těchto firmách je proto značně diferencovaný a zahrnuje i různé podnikatelské subjekty jako jsou např. mezinárodní subdodavatele logistického servisu, agentury práce, dopravce pracující jako OSVČ, aj.. Tyto různé formy zaměstnávání a podnikání komplikují sociální dialog. V rámci projektu byly připraveny národní studie o podmínkách zaměstnávání řidičů a doručovatelů v uvedených společnostech. Ve spolupráci s příslušnými národními odborovými centrálami, které se angažují ve sledovaném sektoru, byly shromažďovány a následně sdíleny informace o zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztazích, které panují v globálních doručovatelských firmách a o praktikách a formách sociálního dialogu. Při přípravě uvedených studií byly využity již existujících studie a informace. Dále byly realizovány expertní interview s pracovníky sociálních partnerů a profesních organizací působících v odvětví a rozhovory se zaměstnanci respektive dodavateli doručovacích služeb.

Syntetická zpráva projektu
On the move in Global Delivery Chains: Labour Relations and Working Conditions in the Parcel Delivery Industries of Austria, Germany, the Czech Republic and Hungary. SODIPER Synthesis Report. Work Package 6 /Bettina Haidinger - viz http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ul_1428.pdf

Výstupy projektu dostupné z: http://sodiper.forba.at/
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud