Projekt

Název:Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností
Číslo:6251/09
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Město Roudnice nad Labem
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt byl realizován v rámci veřejné zakázky vyhlášené městem Roudnice nad Labem. Jeho cílem bylo vypracování sociodemografické analýzy města Roudnice n. L. jako obce s rozšířenou působností. V rámci tohoto zadání

  • byly vyhodnoceny aktuální demografické trendy v Roudnici nad Labem a v jejím správním obvodu jako obce s rozšířenou působnosti,
  • bylo vyhodnoceno využívání příspěvku na péči k zabezpečení sociálních služeb a
  • uskutečnil se sociologický průzkum mezi 500 obyvateli celého regionu zaměřený na oblast sociálních služeb. Šetření se zaměřilo na tyto hlavní tematické oblasti: specifické potřeby občanů města a regionu ve vztahu k sociálním službám; okruh služeb, které v regionu chybí; okruh služeb, které nejsou dostatečně využívány; cenová a dopravní dostupnost stávajících sociálních služeb v regionu; dostupnost informací občanů o poskytovatelích sociálních služeb v regionu; spokojenost uživatelů s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Na základě provedených analýz byla následně navržena doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v Roudnici nad Labem a v jejím správním obvodu jako obce s rozšířenou působností.
 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud