Projekt

Název:Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností
Číslo:6251/09
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Město Roudnice nad Labem
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt byl realizován v rámci veřejné zakázky vyhlášené městem Roudnice nad Labem. Jeho cílem bylo vypracování sociodemografické analýzy města Roudnice n. L. jako obce s rozšířenou působností. V rámci tohoto zadání

  • byly vyhodnoceny aktuální demografické trendy v Roudnici nad Labem a v jejím správním obvodu jako obce s rozšířenou působnosti,
  • bylo vyhodnoceno využívání příspěvku na péči k zabezpečení sociálních služeb a
  • uskutečnil se sociologický průzkum mezi 500 obyvateli celého regionu zaměřený na oblast sociálních služeb. Šetření se zaměřilo na tyto hlavní tematické oblasti: specifické potřeby občanů města a regionu ve vztahu k sociálním službám; okruh služeb, které v regionu chybí; okruh služeb, které nejsou dostatečně využívány; cenová a dopravní dostupnost stávajících sociálních služeb v regionu; dostupnost informací občanů o poskytovatelích sociálních služeb v regionu; spokojenost uživatelů s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Na základě provedených analýz byla následně navržena doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v Roudnici nad Labem a v jejím správním obvodu jako obce s rozšířenou působností.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud