Projekt

Název:Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku
Číslo:DC5a/2011
Řešitel:Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Lucie Galčanová
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt si kladl za cíl zmapovat základní teoretické předpoklady definice starších konzumentů a jejich spotřeby a potřebu specifické ochrany jako součást boje proti diskriminaci, chudobě a spojeným rizikům vyššího věku. Byl zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí v reakci na výzvy kladené stárnutím populace a požadavky mezinárodních dokumentů. Je také součástí plnění Národního plánu pro přípravu na stárnutí 2008–2012 a jeho opatření 8. J.: „Zvýšit informovanost a kompetence starších osob v oblasti spotřebitelských práv a přijmout opatření na ochranu spotřebitelských práv seniorů. Zaměřit se na oblasti, v nichž jsou ohrožena spotřebitelská práva starších osob, včetně oblasti zdraví a bydlení.“ Spotřeba je v projektu definována jako jeden z aspektů aktivního stárnutí a komodita jako služba (vč. sociální a zdravotní), zboží a informace. Projekt byl realizován formou výběrového šetření v populaci starší čtyřiceti let. Dalčí spoluřešitel: Jiří Vyhlídal

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud