Projekt

Název:Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Číslo:TD010106
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V průběhu 90. let se v rámci transformace ekonomiky vytvořily podmínky pro výdělečnou aktivitu na základě samostatné výdělečné činnosti (sebezaměstnání). Výkon samostatné výdělečné činnosti je dodnes doprovázen řadou otázek, které se týkají sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, a to zvláště jejich příjmové situace, sociálního zabezpečení a odvodového a daňového zatížení jejich příjmů ve srovnání se zaměstnanci a korporacemi.
Na základě analýz statistických dat a sociologického šetření řešitelé zhodnotí společenské postavení OSVČ v ČR v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v důsledku ekonomické krize.
Projekt navazuje na komplexní zhodnocení sociálně ekonomického postavení OSVČ do roku 2008 v rámci projektu Sociálně ekonomické postavení osob samotně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 – 2008 realizoval VÚPSV.
Výstupy projektu by měly být podkladem pro úpravu příslušných právních předpisů a systému sociálního zabezpečení.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud