Projekt

Název:Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Číslo:TD010082
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt pomocí vytvořené certifikované metody umožní soustavné sledování nákladů práce a soustředit na jednom místě mezinárodně srovnatelné údaje za ČR, EU a popř. USA. Vytvoří se tak prostor pro objektivní a netendenční interpretaci utváření ceny práce v reprodukci sociálně ekonomických vztahů a konkurenceschopnosti českých podniků na evropských a světových trzích.
Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bude tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování:
– nákladů práce,
– jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině,
– a analýze faktorů vývoje jednotkových nákladů práce,
– podílu práce na jednotkových nákladech.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud