Projekt

Název:Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Číslo:TD010082
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt pomocí vytvořené certifikované metody umožní soustavné sledování nákladů práce a soustředit na jednom místě mezinárodně srovnatelné údaje za ČR, EU a popř. USA. Vytvoří se tak prostor pro objektivní a netendenční interpretaci utváření ceny práce v reprodukci sociálně ekonomických vztahů a konkurenceschopnosti českých podniků na evropských a světových trzích.
Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bude tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování:
– nákladů práce,
– jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině,
– a analýze faktorů vývoje jednotkových nákladů práce,
– podílu práce na jednotkových nákladech.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud