Projekt

Název:Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu
Číslo:TD010065
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Životní a existenční minimum jsou (spolu s normativními náklady na bydlení) právními přepisy vymezené příjmově-výdajové veličiny představující bázi pro stanovení dávek pomoci osobám v hmotné nouzi a některých dávek státní sociální pomoci; jsou rovněž využívány jako příjmová (výdajová) kritéria v dalších sociálních a příjmových situacích. Jejich výše, struktura a konstrukce významně ovlivňují vyvážený sociální a ekonomický rozvoj společnosti a působí na omezování negativních důsledků sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a vznikajících sociálních nerovností.
Poslední zhodnocení (revize) životního minima realizované ve VÚPSV, které se stalo základem dnešní zákonné úpravy výše a struktury životního minima a prvního stanovení existenčního minima, se opírá o údaje za rok 2000. Úroveň a struktura životního a existenčního minima by měly reflektovat kvantitativní a kvalitativní změny spotřeby a životních nákladů v letech 2000 - 2010.
Prověření faktického působení ochranných a motivačních funkcí životního a existenčního minima sleduje získání poznatků pro racionální návrhy na úpravy právních předpisů.
Hodnocení účinnosti ochranných a motivačních funkcí minimálních příjmových veličin v systémech pomoci v hmotné nouzi a státní sociální pomoci. Návrhy na úpravy právních předpisů na základě provedených rozborů.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud