Projekt

Název:Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu
Číslo:TD010065
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Životní a existenční minimum jsou (spolu s normativními náklady na bydlení) právními přepisy vymezené příjmově-výdajové veličiny představující bázi pro stanovení dávek pomoci osobám v hmotné nouzi a některých dávek státní sociální pomoci; jsou rovněž využívány jako příjmová (výdajová) kritéria v dalších sociálních a příjmových situacích. Jejich výše, struktura a konstrukce významně ovlivňují vyvážený sociální a ekonomický rozvoj společnosti a působí na omezování negativních důsledků sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a vznikajících sociálních nerovností.
Poslední zhodnocení (revize) životního minima realizované ve VÚPSV, které se stalo základem dnešní zákonné úpravy výše a struktury životního minima a prvního stanovení existenčního minima, se opírá o údaje za rok 2000. Úroveň a struktura životního a existenčního minima by měly reflektovat kvantitativní a kvalitativní změny spotřeby a životních nákladů v letech 2000 - 2010.
Prověření faktického působení ochranných a motivačních funkcí životního a existenčního minima sleduje získání poznatků pro racionální návrhy na úpravy právních předpisů.
Hodnocení účinnosti ochranných a motivačních funkcí minimálních příjmových veličin v systémech pomoci v hmotné nouzi a státní sociální pomoci. Návrhy na úpravy právních předpisů na základě provedených rozborů.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud