Projekt

Název:Úloha sociálního dialogu při eliminaci dopadů ekonomické a finanční krize v letech 2008 až 2012
Číslo:9132/12
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Mezinárodní organizace práce
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt financovaný Evropskou komisí a realizovaný Mezinárodní organizací práce – Oddělením industriálních a pracovních vztahů, Ženeva ve spolupráci s Mezinárodním školicím centrem MOP, Turín, se zabýval rolí sociálního dialogu a institutů sociálního dialogu (zejména tripartity) během finanční a ekonomické krize ve čtyřech zemích střední a východní Evropy – Bulharsku, České republice, Polsku a Slovinsku. Projekt analyzoval jednání tripartity a kolektivní vyjednávání na úrovni odvětví a podniků v letech 2008 až 2012 a mapoval výsledky včetně protikrizových opatření, která z těchto jednání vzešla. Poskytovatel: Mezinárodní organizace práce – Oddělení industriálních a pracovních vztahů, Ženeva a Mezinárodní školicí centrum MOP, Turín

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud