Projekt

Název:Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů)
Číslo:6253/09
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Spoluřešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem studie proveditelnosti projektu "Podpora individuálního vzdělávání občanů" bylo analyzovat proveditelnost a možnosti projektu. Na základě získaných zjištěných ve studii bude možné upřesnit a vyhodnotit hlavní implementační požadavky a stanovit způsob jejich řešení a plán pro další rozvoj projektu. Studie proveditelnosti byla řešena na základě smlouvy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je příjemcem projektu "Podpora Individuálního vzdělávání občanů", realizovaného v rámci oblasti podpory 3.1 Individuální vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud