Projekt

Název:Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Číslo:9136/15
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:ECA, AEA, ETF, Ghent University
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Výzkum atypických forem zaměstnávání byl zaměřen na piloty a palubní personál. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že piloti a palubní personál jsou ve zvýšené míře zaměstnáváni formou atypických forem, zejména smluv na dobu určitou, částečných úvazků atp. Cílem studie bylo zjistit, zda se atypické formy zaměstnávání v letecké dopravě vyskytují i u českých leteckých přepravců. Vzhledem k počtu zaměstnanců (pilotů a palubního personálu) byla zvýšená pozornost věnována zejména Českým aeroliniím a Travel Service – tyto dvě firmy jsou největšími zaměstnavateli pilotů a palubního personálu ve sledovaném sektoru. Bylo zjištěno, že atypické formy (zejména pracovní smlouvy na dobu určitou a dohody mimo pracovní poměr atd.) zaměstnávání jsou v letecké dopravě využívány i v České republice, přičemž se ale výrazně liší postavení pilotů a palubního personálu. Zatímco u pilotů zaměstnavatel preferuje smlouvy na dobu neurčitou a atypické formy zaměstnávání jsou spíše okrajové, piloti je vítají, neboť jim nabízejí větší časovou flexibilitu. Palubní personál je však naopak nucen uzavírat smlouvy na dobu určitou (nejčastěji na sezónu) a smlouvy na dobu neurčitou jsou u palubního personálu vzácné.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud