Projekt

Název:Migrant Men’s Well-being in Diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Číslo:MIMEN_9134/14
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
Řešitel-cizí:Christlicher Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnuetziger e.V.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Ve veřejné debatě o integrační politice v evropských zemích jsou mladí muži-migranti často vnímáni jako problematická skupina, a to např. kvůli vysoké nezaměstnanosti, riziku selhávání ve vzdělávacím systému, hrozbě, že budou inklinovat k sexistickým postojům, extremismu, násilnému či kriminálnímu chování. Podle některých zahraničních studií jsou diskriminaci vystaveni častěji než jejich ženské protějšky. Očekávání jejich rodin jsou někdy těžko slučitelná s tím, co umožňuje jejich sociální status a jejich společenské prostředí. Evropské země proto věnují pozornost opatřením proti diskriminaci a marginalizaci mladých mužů-migrantů a zavádění politik umožňujících zlepšení jejich sociálního postavení.
Projekt se zaměřil na zhodnocení životní situace mladých mužů-migrantů v sedmi evropských zemích. Ve všech těchto zemích byly vyhodnoceny dostupné informace o cílové skupině, byli dotázáni mladí muži-migranti ve věku 16-27 let a proběhlo diskusní setkání s experty, kteří se věnují integraci cizinců.

Webová stránka projektu s podrobnějšími informacemi

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud