Projekt

Název:Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR
Číslo:DC7/2012
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Olga Hubíková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v hmotné nouzi. Cílem projektu bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v hmotné nouzi na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Projekt se zaměřil zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost byla věnována i typům pojetí sociální pomoci, které v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně dilemat, která bylo potřeba při práci s klienty řešit.

Spoluřešitelé: Mgr. Olga Hubíková, Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud