Projekt

Název:Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR
Číslo:TD020381
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Danica Schebelle
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

 V roce 2011 byla v ČR provedena zásadní změna organizační struktury a vymezení kompetencí služeb zaměstnanosti. Téměř dvouleté fungování již dnes umožňuje učinit závěr, že došlo k jejich vytěsnění z trhu zprostředkovatelských a poradenských služeb. Cílem projektu je vytvořit na základě zkoumání současné praxe, analýzy zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku metodiku postupů vedoucích k efektivnímu zajištění a dalšímu rozvoji výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.

Spoluřešitelé: Mgr. Danica Schebelle, Ing. Helena Vychová, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud