Projekt

Název:Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Číslo:TD020176
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je nedílnou součásti poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny - především VZP - nehradí poskytovatelům náklady v zákonem definovaném rozsahu, je cílem projektu aktualizovat dříve provedené kvantifikace skutečné výše nákladů na tuto část péče, navrhnou nový způsob jejího financování a tak přispět ke zvýšení efektivnosti poskytování a financování systému sociálních služeb.

Spoluřešitelé: Mgr. Pavel Bareš, Ing. Martin Holub, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud