Projekt

Název:Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Číslo:TD020176
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je nedílnou součásti poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny - především VZP - nehradí poskytovatelům náklady v zákonem definovaném rozsahu, je cílem projektu aktualizovat dříve provedené kvantifikace skutečné výše nákladů na tuto část péče, navrhnou nový způsob jejího financování a tak přispět ke zvýšení efektivnosti poskytování a financování systému sociálních služeb.

Spoluřešitelé: Mgr. Pavel Bareš, Ing. Martin Holub, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud