Projekt

Název:Nelegální zaměstnávání (nejen) cizinců a jeho dopady na veřejné rozpočty
Číslo:DC402/2014
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Július Szabo
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo zjištění rozsahu nelegálního zaměstnávání (nejen) cizinců v České republice, včetně dopadů na veřejné rozpočty. Jakákoli evidence nelegálního zaměstnávání je zatížena řadou faktorů, které významně ztěžují uchopení tohoto problému. Jedním z takových faktorů je rozdíl v právním a ekonomickém pohledu na nelegální zaměstnávání, které vede k tomu, že statistická základna pro odhady, které by dokázaly sloučit ekonomické a právní pojetí je nedostatečná. Pro analýzu byl tedy zvolen ekonomický pohled, který poskytl přesnější odhady nelegální zaměstnanosti. 

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud