Projekt

Název:Pracovněprávní vztahy a sociální dialog v střední a jižní Evropě
Číslo:9140/15
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Friedrich-Ebert-Stiftung
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Friedrich-Ebert-Stiftung každoročně monitoruje ve středoevropských zemích základní ekonomické ukazatele včetně rozsahu kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Projekt zahrnuje aktualizaci přehledu základních ekonomických ukazatelů včetně kolektivního vyjednávání a odborové organizovanosti. Součástí je i popis nejdůležitějších legislativních změn v pracovním právu a kolektivním vyjednávání a případně i v souvisejících oblastech.

Publikace je dostupná z:
http://www.fes-socialdialogue.org/news-list/e/the-2015-annual-reviews-of-labour-relations-and-social-dialogue-for-17-countries-in-central-eastern-europe-and-southeast-europe-are-online/

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud