Projekt

Název:Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Číslo:VZ2011
Řešitel:Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
Spoluřešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Řešitel-cizí:Zdeňka Musilová
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Předmětem projektu je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem projektu je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud