Projekt

Název:Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10
Číslo:DC520/2016
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je shrnout za EU a USA roztříštěná data týkající se nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce v období 2009-2014. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce byla jako zdroj použita aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu (statistika práce a národní účty), OECD, Státního závěrečného účtu České republiky a data z U. S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 s názvem „Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění prezentovaných výsledků odpovídá termínům zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud