Projekt

Název:Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Číslo:TL01000229
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem řešení projektu je vymezení obsahu a podmínek depistáže, zpracování praktických metodických postupů a vytvoření interaktivního formuláře pro sociální pracovníky obecních úřadů k vedení záznamů o depistáži. Účelem implementace těchto výsledků je 1) posílení legitimity depistáže z hlediska vedení obecních úřadů; 2) podpora provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích, tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů bude poskytnut dosud chybějící návod a nástroje, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi; 3) prevence zanedbání/neposkytnutí pomoci občanům v obtížné životní situaci. Výsledky projektu budou implementovány MPSV a městy Ivančice a Veselí nad Moravou.

Spoluřešitelé: Mgr. Zuzana Durajová, Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Mg PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D., Mgr. Ivana Šimíková, Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud