Projekt

Název:Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Číslo:DC540/2017
Řešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je zjištění aktuálního počtu sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků, na základních školách, ve školských poradenských zařízeních a ve vybraných zdravotnických zařízeních. Předmětem výzkumu je rovněž obsah činnosti těchto pracovníků s ohledem na rozsah jimi vykonávané přímé práce s klienty a možnosti inter a multidisciplinární spolupráce. Výsledná studie bude zachycovat rozsah a specifika uplatňování sociální práce ve zmíněných prostředích. Součástí výstupu jsou i empiricky podložená doporučení ve vztahu k případné institucionalizaci školní sociální práce a ve vztahu k dalšímu rozvoji sociální práce ve zdravotnictví. S využitím dat získaných v rámci tohoto projektu kombinací několika výzkumných metod bude moci MPSV vést jednání s MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví za účelem legislativní úpravy podmínek výkonu sociální práce ve školství a ve zdravotnictví.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud