Projekt

Název:Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Číslo:GP402/07/P548
Řešitel:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Grantový projekt analyzuje vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce. V první části projektu budou rekapitulovány přístupy k této oblasti. Budou popsány nástroje, které jsou využívány k analýzám dopadů na trh práce. Samotná analýza pracovních pobídek v ČR bude provedena na modelových rodinách pomocí ukazatele mezní efektivní sazby daně. Bude analyzován vliv mzdového vývoje a skutečných úprav daní a sociálních dávek v minulých letech. Na první část výzkumu naváže druhá, kdy pomocí dostupných dat budou popsány skutečné pasti neaktivity v české společnosti. Ve třetí části výzkumu bude pozornost obrácena na mezinárodní zkušenosti s eliminací pastí neaktivity a aplikace těchto zkušeností v ČR bude testována na daňově - dávkovém modelu. V návaznosti na předcházející budou v závěrečné části výzkumu navrženy vlastní úpravy daní a dávek. Na základě všech zjištěných skutečností budou přijaty doporučení pro další výzkum na tomto poli.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud