Projekt

Název:Porovnání výběru pojistného a daní
Číslo:HR149/06
Řešitel:David Prušvic
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků o společných prvcích a odlišnostech vyplývajících ze způsobu výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výběru pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a výběru daní z příjmů fyzických osob. Analýzou statistických údajů a právních předpisů je třeba získat údaje o vývoji efektivnosti výběru pojistného, zejména o nákladech na výběr, o úspěšnosti výběru, o výši pohledávek a jejich vymahatelnosti apod. Pozornost je třeba věnovat i užívaným nástrojům na vymáhání pohledávek a problematiku kontaktu s plátci pojistného a daní.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud