Projekt

Název:Porovnání výběru pojistného a daní
Číslo:HR149/06
Řešitel:David Prušvic
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků o společných prvcích a odlišnostech vyplývajících ze způsobu výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výběru pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a výběru daní z příjmů fyzických osob. Analýzou statistických údajů a právních předpisů je třeba získat údaje o vývoji efektivnosti výběru pojistného, zejména o nákladech na výběr, o úspěšnosti výběru, o výši pohledávek a jejich vymahatelnosti apod. Pozornost je třeba věnovat i užívaným nástrojům na vymáhání pohledávek a problematiku kontaktu s plátci pojistného a daní.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud