Projekt

Název:Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
Číslo:HR151/06
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je získání poznatků z právních úprav systémů výběru a vymáhání pojistného a daní s příslušenstvím v jiných státech a zjištění možností společného výběru a vymáhání pojistného a daně z příjmu jedním výběrčím a vymáhacím místem z hlediska administrativního a systémového a efektivnost takového postupu. Na základě analýzy a hodnocení současného stavu právní úpravy v ČR navrhnout optimální úpravu.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud