Projekt

Název:Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR
Číslo:HR166/07
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2007
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je, v rámci možností, které jsou omezeny zejména časově, v maximální míře objektivně rozkrýt problematiku institutu agenturního zaměstnávání na základě rozboru argumentů aktérů trhu práce, tedy odborů, zaměstnavatelských svazů, zprostředkovatelen práce, úřadů práce, Inspektorátu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, popř. dalších subjektů.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud