Publikace VÚPSV, v. v. i.
2013
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2012. Bulletin No 28. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU HÁLA, Jaroslav - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - PFEIFEROVÁ, Štěpánka - PÍŠL, Radek - VÁCHA, Jan - VEVERKOVÁ, Soňa
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii KUCHAŘOVÁ, Věra
Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam - VYCHOVÁ, Helena
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku KOŘÁNOVÁ, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku KRINESOVÁ, Lenka
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku PŘÍHODOVÁ, Růžena
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku MAGERSKÁ, Vítězslava
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) ŠVEHLOVÁ, Katarína - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan
2012
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2011. Bulletin No 27. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28 HORÁKOVÁ, Milada
International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 28 HORÁKOVÁ, Milada
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 272 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud