Publikace VÚPSV, v. v. i.
2014
Výzkum rodin migrantů v ČR: Východiska a základní pojmy projektu. Návrh informačního systému o rodinách migrantů z třetích zemí HORÁKOVÁ, Milada
2013
Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2012. Bulletin No 28. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU HÁLA, Jaroslav - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - PFEIFEROVÁ, Štěpánka - PÍŠL, Radek - VÁCHA, Jan - VEVERKOVÁ, Soňa
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii KUCHAŘOVÁ, Věra
Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam - VYCHOVÁ, Helena
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku KOŘÁNOVÁ, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku KRINESOVÁ, Lenka
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku PŘÍHODOVÁ, Růžena
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku MAGERSKÁ, Vítězslava
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) ŠVEHLOVÁ, Katarína - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan
2012
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2011. Bulletin No 27. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 274 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud