Publikace VÚPSV, v. v. i.
2012
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2010
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Family, Partnership and Demographic Ageing RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka - KUCHAŘOVÁ, Věra
2009
Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. ŠŤASTNÁ, Anna
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Rodiny přistěhovalců II. NEŠPOROVÁ, Olga - KUCHAŘOVÁ, Věra
Péče o děti předškolního a raného školního věku. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PLASOVÁ, Blanka - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Rodinné potřeby zaměstnanců. HABERLOVÁ, Věra - KYZLINKOVÁ, Renata
Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti KUCHAŘOVÁ, Věra - ŠŤASTNÁ, Anna - EDS.
2008
Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. HÖHNE, Sylva
Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Rodina, partnerství a demografické stárnutí. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka - KUCHAŘOVÁ, Věra - (EDS.)
2007
Rodiny přistěhovalců I. NEŠPOROVÁ, Olga
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. KULHAVÝ, Václav - BARTÁKOVÁ, Helena
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. KUCHAŘOVÁ, Věra
Životní situace vícedětných rodin. SVOBODOVÁ, Kamila
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 63 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud