Publikace VÚPSV, v. v. i.
2015
Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin
Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - LANGHAMROVÁ, Jana
2013
Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace HALÁSKOVÁ, Renáta
Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči PRŮŠA, Ladislav
Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku KOŘÁNOVÁ, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku KRINESOVÁ, Lenka
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku PŘÍHODOVÁ, Růžena
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku MAGERSKÁ, Vítězslava
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) ŠVEHLOVÁ, Katarína - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
Příspěvek na péči JEŘÁBKOVÁ, Věra - PRŮŠA, Ladislav
2012
Optimalizace sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr
Koordinovaná rehabilitace BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 154 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud