Publikace VÚPSV, v. v. i.
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2013
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav - SZABO, Július - PAVLÍČEK, Tomáš
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
2012
Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2011
Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - JAHODA, Robert
2010
Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. KOFROŇ, Pavel
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2009
Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002 – 2007. Bulletin No 3. KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální ekonomika - vybrané otázky. DOHNALOVÁ, Marie - ... [A I.]
2008
Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2001 - 2006. Bulletin No 2. KOZELSKÝ, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 115 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud