Publikace VÚPSV, v. v. i.
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2013
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav - SZABO, Július - PAVLÍČEK, Tomáš
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
2012
Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2011
Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - JAHODA, Robert
2010
Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. KOFROŇ, Pavel
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2009
Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2002 – 2007. Bulletin No 3. KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální ekonomika - vybrané otázky. DOHNALOVÁ, Marie - ... [A I.]
2008
Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2001 - 2006. Bulletin No 2. KOZELSKÝ, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 115 další 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu pdf) na naší webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny.

Vážení klienti,
prosíme, abyste v případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání)

 


 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud