Vědecká rada VÚPSV, v. v. i.

Ředitel VÚPSV, v. v. i. zřídil v uplynulém období na základě doporučení Rezortní hodnotící komise Vědeckou radu VÚPSV, v. v. i. jako svůj poradní orgán. K 23. září 2016 jsou členy Vědecké rady VÚPSV, v. v. i.:

předseda rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i.

členové rady:
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D., výzkumný pracovník Inštitútu pre výzkum práce a rodiny v Bratislavě
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum, NEWTON College, Praha
PhDr. Běla Hejná, ředitelka sekretariátu předsedy vlády ČR
ing. Jiří Horecký, Ph.D., prezident Unie zaměstnavatelských svazů a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc., vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze
Mgr. Zdeněk Janíček, vedoucí referátu sociálních věcí Městského úřadu v Břeclavi
doc. Ing. Lucie Kozlová, CSc., docentka katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, uvolněná členka rady města České Budějovice
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
Mgr. Aleš Kroupa, zástupce ředitele VÚPSV, v. v. i.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., vedoucí katedry demografie Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
JUDr. Zbyněk Trojan, prorektor The Free Swiss University of St. George’s, Praha
Mgr. Pavel Wiener, manažer projektu "Přátelská místa", Český červený kříž
prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze
 

 
 


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud