Tabulka 1: Způsoby zajištění péče o děti předškolního věku v závislosti na jejich věku – představy vs. realita, matky dětí školního věku (v %)

 
6-11 měsíců
1-2 roky
2-3 roky
3-4 roky
více než 4 roky
představy
realita
představy
realita
představy
realita
představy
realita
představy
realita
já sama na RD/v domácnosti
93,1
94,0
87,6
90,7
71,2
79,4
36,2
40,7
17,1
15,3
partner na RD/v domácnosti
3,9
2,4
3,9
3,2
5,8
3,6
3,5
1,2
0,8
-
oba rodiče střídavě
1,5
0,8
6,2
2,0
9,3
2,8
5,8
2,0
3,5
2,4
prarodiče/jiní příbuzní
-
1,2
1,2
2,8
5,4
6
10,1
8,3
6,6
8,8
vzájemné hlídání s jinými rodiči
1,2
0,4
-
-
1,2
0,8
3,5
1,6
2,7
0,8
najatá osoba/placené hlídání
-
-
0,8
0,4
1,9
1,2
4,3
1,6
3,1
2,4
jesle/mateřská škola
0,4
1,2
0,4
0,8
5,1
6,0
36,6
44,7
66,3
70,3
Zdroj: Rodina, zaměstnání a vzdělání, sonda 3 - rodiny se školními dětmi, 2006, VÚPSV

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud