Tabulka 1: Způsoby zajištění péče o děti předškolního věku v závislosti na jejich věku – představy vs. realita, matky dětí školního věku (v %)

 
6-11 měsíců
1-2 roky
2-3 roky
3-4 roky
více než 4 roky
představy
realita
představy
realita
představy
realita
představy
realita
představy
realita
já sama na RD/v domácnosti
93,1
94,0
87,6
90,7
71,2
79,4
36,2
40,7
17,1
15,3
partner na RD/v domácnosti
3,9
2,4
3,9
3,2
5,8
3,6
3,5
1,2
0,8
-
oba rodiče střídavě
1,5
0,8
6,2
2,0
9,3
2,8
5,8
2,0
3,5
2,4
prarodiče/jiní příbuzní
-
1,2
1,2
2,8
5,4
6
10,1
8,3
6,6
8,8
vzájemné hlídání s jinými rodiči
1,2
0,4
-
-
1,2
0,8
3,5
1,6
2,7
0,8
najatá osoba/placené hlídání
-
-
0,8
0,4
1,9
1,2
4,3
1,6
3,1
2,4
jesle/mateřská škola
0,4
1,2
0,4
0,8
5,1
6,0
36,6
44,7
66,3
70,3
Zdroj: Rodina, zaměstnání a vzdělání, sonda 3 - rodiny se školními dětmi, 2006, VÚPSV

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud