Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Rádi bychom Vám touto cestou představili dlouhodobý projekt realizovaný za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Probíhající odborné práce se vztahují k hodnocení složitosti odpovědnosti a namáhavosti prací jako takových (nejedná se o hodnocení prací/výstupů již vykonaných určitým pracovníkem).

Práce je hodnocena podle jednotlivých kritérií, tzn. hledisek, resp. měřítek. Při jejich výběru je důležité vyjasnit si odpověď na otázku, jestli hodnotit jen obsah práce a pracovní podmínky, nebo i nároky na osobní pracovní vlastnosti a schopnosti jedince či bezpečnost práce apod. Předmětem hodnocení práce by tedy měla být přesně definovaná práce.

  Dílčími cíli projektu jsou:

 • vytvoření dostatečné informační základny o vývoji trendů prací;
 • globální přehled o využívání a používání jednotlivých metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací;
 • a s tím spojené zajištění relevantní základny pro analýzu současně využívaných metod hodnocení prací v tuzemsku i v zahraničí a posouzení aktuálnosti jednotlivých hodnotících hledisek.

Prováděné činnosti:

 • historická deskripce problematiky;
 • analýzy systémů hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací v podnicích v tuzemsku i v zahraničí;
 • analýza systémů hodnocení prací na národní úrovni s ohledem na nové trendy;
 • využití a dopady systémů hodnocení prací;
 • a další odborné činnosti.

Analyzované metody hodnocení prací:

 • REFA
 • systém Bedaux
 • NEMA
 • Metoda porovnávání kritérií
 • Metoda rozhodovacích skupin
 • Metoda Urwicka Orra
 • ISOS
 • Hodnotící systém JEGS
 • ...


Využití a dopad hodnocení prací:

 1. Plánování práce v organizaci - organizace a utváření (projektování) práce
 2. Základ pro přípravu zaměstnanců a jejich vzdělávání (včetně zácviku, školení, rekvalifikace apod.)
 3. Spravedlivé odměňování
 4. Hodnocení výkonu a výkonnosti zaměstnanců
 5. Pracovně-právní vztahy

Hodnocení prací je základem pro výkon personálního managementu, dále má dopady i na celkovou náladu jak v konkrétní organizaci, tak i ve společnosti a může podpořit dobré fungování pracovního trhu.

Kontakty:

Ing. Lenka Říhová
Lenka.rihova@vupsv.cz

Ing. Július Szabo
Julius.szabo@vupsv.cz 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud