Audit podnikového klimatu

Představujeme Vám diagnostický nástroj pro měření podnikového klimatu „Spokojenost zaměstnanců“, který se sestává z dotazníku a návodu na jeho vyhodnocení. Vedle toho obsahuje manuál i referenční hodnoty získané v podnicích, kde šetření již proběhlo. Diagnostický nástroj v následujících devíti modulech podává komplexní obraz o podniku z pohledu jeho zaměstnanců.

 1. Spokojenost s prací,
 2. Komunikace a sdílení informací,
 3. Interpersonální vztahy na pracovišti,
 4. Profesionální rozvoj a kariérní růst,
 5. Odměňování a hodnocení – zdroje motivace,
 6. Styl řízení, 7. Vztah k organizaci,
 7. Organizace práce,
 8. Atributy práce a BOZP.

Co uvedené moduly zjišťují?

 • Míru spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby a očekávání ve vztahu k zaměstnavateli.
 • Faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují.
 • Rizika možné fluktuace zaměstnanců.
 • Míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou.
 • Úzká místa v komunikaci uvnitř firmy.
 • Hodnocení odměňování, případně na firemních zaměstnaneckých programů.
 • Hodnocení schopností a dovedností řídících pracovníků.
 • Bezpečnostní rizika s dopadem na zdravotní stav zaměstnanců.
   

Diagnostický nástroj je vhodný především pro firmy a organizace, které:

 • Chtějí zjistit postoje zaměstnanců k otázkám pracovního prostředí.
 • Potřebují identifikovat případné problémy ovlivňující produktivitu podniku.
 • Potřebují ověřit rozsah a lokalizaci již dříve zjištěných problémů.
 • Chtějí aplikovat principy společensky odpovědného podniku (Corporate social responsibility).
 • Ucházejí se o udělení certifikátů ISO 9001, ISO 9002, EFQM, Národní cena za jakost a další.

Dotazník, a metodika vyhodnocení byly vyvinuty Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. pro potřeby středních a velkých podniků/organizací. Předpokládá se, že s diagnostickým nástrojem budou pracovat zejména personální útvary firem. Cílem proto je, aby získané výsledky byly co nejkonkrétnější a jednoduše aplikovatelné.

Administraci dotazníku a následnou analýzu lze provést dle návodu interně, případně lze využít komplexní služby Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.. V případě použití zkrácené verze dotazníku  nabízí VÚPSV na základě zaslaného datového souboru zdarma zpracovat základní analýzy včetně tabelace výsledků nebo zajistit dotazování přes webové rozhraní spolu s následným vyhodnocením.
Případný kontakt: Aleš Kroupa,

Diagnostický nástroj 
Spokojenost zaměstnanců – manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. /Kroupa, Aleš – Kyzlinková, Renata – Dokulilová, Lenka – Soukup, Tomáš. - Praha, VÚPSV, v.v.i. 2007. 92 s. - ISBN: 978-80-87007-71-6.

Motivaci ovlivňuje očekávaná odměna a význam motivátorů /Kroupa, Aleš. In: Moderní řízení č.3(2017), s. 46–48. - ISSN 0026-8720 

Publikovali o nás:
Kvalitu a výkonnost pomáhá zvyšovat společenská odpovědnost firem.
In: HRM (Human Resource Management), březen-duben 2008

Měření profesního a kariérního růstu.
In: HRM (Human Resource Management), červenec-srpen 2008

Co může nabídnout šetření postojů zaměstnanců firmy?
In: HR forum.- č. 1/2010, s. 24-25 (vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů)

Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient
In: Fórum sociální politiky. - Roč. 6, č.5(2012), s. 28–30. ISSN 1802-5854

 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud