Certifikované metodiky

 Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny /Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2018. 135 s.

 Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu /Šlapák Milan, Holub Martin, Průša Ladislav 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 51 s.

 Manuál volnočasových aktivit seniorů /Godarová, Jana - Beran, Vlastimil 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 92 s. - ISBN 978-80-7416-318-0

 Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb /Průša, Ladislav -Langhamrová, Jana - Holub, Martin - Bareš, Pavel 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. 15 s.

 Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči /Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015. 144 s.

 Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti/Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Metodika „Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce“/Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal, Tomáš Sirovátka, Miroslav Suchanec 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Metodika prevence ztráty bydlení /Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová - odborný garant: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

 Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí /Jan Vlach, Tomáš Kozelský, Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Jaroslav Hála, Štěpánka Pfeiferová 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2013.

 Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi /Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2013.

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud