Certifikované metodiky

 Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb /Průša, Ladislav -Langhamrová, Jana - Holub, Martin - Bareš, Pavel 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. 15 s.

 Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči /Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015. 144 s.

 Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti/Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Metodika „Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce“/Ondřej Hora, Jiří Vyhlídal, Tomáš Sirovátka, Miroslav Suchanec 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Metodika prevence ztráty bydlení /Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová - odborný garant: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2015.

 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

 Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí /Jan Vlach, Tomáš Kozelský, Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Jaroslav Hála, Štěpánka Pfeiferová 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2013.

 Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi /Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2013.

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32

více ...
Nová publikace VÚPSV

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013

více ...
Nová publikace VÚPSV

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

více ...
„Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference
více ...
Nová publikace VÚPSV

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud