Knihovna

 

Kontakt:      Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Mgr. Katarína Švehlová
tel. 211 152 726
katerina.svehlova@vupsv.cz

Mgr. Štěpánka Tůmová
tel. 211 152 727
stepanka.tumova@vupsv.cz

                                     

Výpůjční hodiny pro veřejnost:

pondělí: 14:00 - 16:00
úterý:   9:00 - 12:00
středa:   9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek:   9:00 - 12:00

Vzhledem k čerpání řádné dovolené bude ve dnech 7. 9. 2018 až 5. 10. 2018 upravena výpůjční doba v knihovně takto:
Pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Úterý     9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Středa   9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Mimo výpůjční dobu je možné se s požadavkem obrátit na pracovnici knihovny mailem ( nebo ). Vaše žádost bude vyřízena v nejbližším možném termínu.
 

 Knihovna disponuje specializovaným knihovním fondem v objemu cca 25 000 svazků. Fond obsahuje jak české, tak zahraniční publikace a periodika z oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů. Až na výjimky knihovna půjčuje materiály absenčně (viz knihovní a výpůjční řád). Uživatelům je k dispozici on-line katalog, ve kterém si mohou na základě zvolených vyhledávacích kritérií materiály vyhledávat a přímo rezervovat. U publikací vydaných ústavem je přístup k plnému textu v elektronické verzi. Samostatnou databází je Zlatý fond sociální politiky, katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj československé, resp. české sociální politiky.

 

knihovna VÚPSV, v.v.i. na facebooku

 

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud