Metodiky


Současné formy péče

Metodiky pro poskytovatele

PÉČE CHŮV: METODIKA PRO CHŮVY /Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha: JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR: Metodika pro zřizovatele /Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna - Svobodová, Kamila. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Metodiky pro rodiče

PÉČE CHŮV: METODIKA PRO RODIČE / Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR: Metodika pro rodiče / Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 
 

Služby péče o děti - návrhy inovací

Individuální péče

METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI – MATEŘSKÁ ASISTENTKA / Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha 1: HODNOTÍCÍ STANDARD

Příloha 2: NÁVRH OBSAHU ZÁKONA O MATEŘSKÝCH ASISTENTKÁCH / Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha 3: PRÁVNÍ ÚPRAVA PROFESE MATEŘSKÉ ASISTENTKY V ZÁKONÍKU O SOCIÁLNÍ POMOCI A RODINĚ V PLATNÉM ZNĚNÍ K 29. 1. 2014. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha 4: PRACOVNÍ SMLOUVA mezi MATEŘSKOU ASISTENTKOU a RODIČEM JAKO JEJÍM ZAMĚSTNAVATELEM (návrh) / Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha 5: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PÉČE

Příloha 6: ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY – FRANCIE. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Příloha 7: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014.

Kolektivní péče

RANÁ PÉČE A VÝCHOVA DĚTÍ V KOLEKTIVNÍCH ZAŘÍZENÍCH: Zhodnocení systému a návrhy změn /Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. 
 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud