Organizační struktura VÚPSV, v. v. i.

Ředitel

Mgr. Jaromíra Kotíková
+420 211 152 771

Zástupce ředitele

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211 152 751

Ekonomicko-správní oddělení

Ing. Iva Veselá
+420 211 152 714

Trh práce a zaměstnanost

Mgr. Jaromíra Kotíková
+420 211 152 771

Sekretariát

Simona Severová
+420 211 152 711

Sociální dialog a pracovní vztahy

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211 152 751

Sociální ochrana

Ing. Martin Holub, Ph.D.
+420 211 152 762

Rodinná politika

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
+420 211 152 743

Příjmová a mzdová politika

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
+420 211 152 731

Obecné otázky sociální politiky - Brno

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
+420 549 496 559

Knihovnicko-informační služby
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud