Organizační struktura VÚPSV, v. v. i.

Ředitel

Mgr. Jaromíra Kotíková
+420 211152771

Zástupce ředitele

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211152751

Ekonomicko-správní oddělení

Ing. Iva Veselá
+420 211152714

Trh práce a zaměstnanost

Mgr. Jaromíra Kotíková
+420 211152771

Sekretariát

Simona Severová
+420 211152711

Sociální dialog a pracovní vztahy

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211152751

Sociální ochrana

Ing. Martin Holub, Ph.D.
+420 211152762

Rodinná politika

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
+420 211152743

Příjmová a mzdová politika

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
+420 211152731

Obecné otázky sociální politiky - Brno

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
+420 54949 6559

Knihovnicko-informační služby
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud