Organizační struktura VÚPSV, v. v. i.

Ředitel

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
+420 211152711

Náměstek pro vědu a výzkum

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211152751

Ekonomicko-správní oddělení

Ing. Iva Veselá
+420 211152714

Trh práce a zaměstnanost

Mgr. Jaromíra Kotíková
+420 211152771

Sekretariát

Simona Severová
+420 211152711

Sociální dialog a pracovní vztahy

Mgr. Aleš Kroupa
+420 211152751

Sociální ochrana

Ing. Martin Holub, Ph.D.
+420 211152762

Rodinná politika

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
+420 211152743

Příjmová a mzdová politika

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
+420 211152731

Obecné otázky sociální politiky - Brno

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
+420 54949 6559

Oddělení knihovnicko-informačních služeb
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32

více ...
Nová publikace VÚPSV

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013

více ...
Nová publikace VÚPSV

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

více ...
„Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference
více ...
Nová publikace VÚPSV

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud