Oddělení knihovnicko-informačních služeb

Vedoucí oddělení:

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon: 211 152 725

  

Nedílnou součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. je oddělení knihovnicko-informačních služeb, které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti práce a zaměstnanosti, sociální politiky a sociální ochrany, problematiky rodiny a z příbuzných oblastí. Jeho součástmi jsou knihovna, která poskytuje komplexní knihovnické služby pracovníkům VÚPSV i široké odborné veřejnosti, a dokumentační oddělení, kde jsou dokumentačně zpracovávány časopisecké články, právní předpisy a speciální dokumenty a v rámci studijně-rozborové činnosti vypracovávány rešerše, analýzy a informace. Výběr z přírůstků knihovny a zpracovaných dokumentačních záznamů je každý měsíc vydáván ve formě dokumentačního zpravodaje.

 

  

 

 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32

více ...
Nová publikace VÚPSV

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013

více ...
Nová publikace VÚPSV

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

více ...
„Genderový rozměr digitalizace práce“ - mezinárodní konference
více ...
Nová publikace VÚPSV

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud