doc., Ing. Jiří Winkler, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 549 498 029
Mobil:
Pracoviště: Obecné otázky sociální politiky - Brno
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2002, PhD. (veřejná a sociální politika), Fakulta sociálních věd UK Praha
2000, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
1984, sociologie , Filosofická fakulta MU v Brně
Odborné zaměření:
trh práce, politika zaměstnanosti, řízení a reforma programů sociální politiky, teorie evaluačního výzkumu
Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): Evaluační výzkum, Základy teorie organizace
magisterské studium (FSS MU): soudobé problémy sociální politiky, teorie organizace a řízení, politika zaměstnanosti a pracovního trhu, tvorba a implementace sociálních programů
doktorské studium: metody výzkumu v sociální politice a sociální práci (FSS MU)
Odborné stáže:
1997 (1 semestr): Institute of social policy, University of Plymouth UK
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud